Kvaliteetsed veebiallikad:                                                                        

Eesti Kirjastuste Liitu  aadressil      http://www.estbook.com

EBSCO- http://www.ebscohost.com

Wikipedia - http://et.wikipedia.org

Elektrooniline Riigi Teataja - www.riigiteataja.ee

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  http://www.rik.ee     

Eesti Rahvusraamatukogu - http://www.nlib.ee

Tartu Ülikooli raamatukogu - http://www.utlib.ee

Rahvusarhiiv - www.ra.ee 

Rahvusarhiivi fotode andmebaas - http://www.ra.ee/fotis   

Digitaalne perekonnaajaloo allikate kogu "Saaga" - http://www.ra.ee/saaga 

Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas -  http://www.folklore.ee/Berta 

KNAB (EKT kohanimeandmebaas)  - www.eki.ee/knab                       

Kogu Eesti mõisaportaal - http://www.mois.ee 

Euroopa Liidu infokeskus -  http://elik.nlib.ee 

Histrodamus - http://www.histrodamus.ee

Estonica - http://www.estonica.org

DEA. Digiteeritud eesti ajalehed - http://dea.nlib.ee  

Näidendite andmebaas (ENA)  - http://www.teater.ee/naidendid 

Keelevara - http://www.keelevara.ee  

Lingikogu arvutikasutajatele - http://raal.onepagefree.com  

Lastele         http://www.solnet.ee/ee 

                  http://www.koolielu.edu.ee              

Piirkondlik portree Eestist http://www.stat.ee/ppe