Koeru Raamatukogu loodi 1909.a. Koeru Hariduse Seltsi poolt Johannes Sõster'i

juhtimisel.

Raamatukogu ajaloost lühiraamatu "Koeru Raamatukogu 100" koostas Ly Vihtol 2009.a.

 

Koeru vallas ühendati raamatukogud alates 2.jaanuarist 2012. Kolm raamatukogu Ervita (raamatukoguhoidja Ülle Trääl), Vao (raamatukoguhoidja Malle Kopti) ja Koeru (direktor Ly Vihtol ja vanemraamatukoguhoidja Eda Kupp) moodustavad uue struktuuriüksuse Koeru Raamatukogu.

Koerus 2018.a. vahetus teine töötaja, tööle asus vanemraamatukoguhoidjana Malle Last.

 

KOERU RAAMATUKOGU RAAMATUKOGUÜRITUSTE PÄEVIK  2017

Laste üritused, näitused ja raamatuväljapanekud korraldab lasteosakonnas

Eda Kupp 

22.02-11.03  Laste joonistustööd, meisterdused jm  näitus "Eesti on minu kodu"

03.02 Koeru Keskkooli Ib-klssi õppekäik raamatukogusse õp. Pille Ehaga

10.02 Koeru Keskkooli Ia-klassi õppekäik raamatukogusse õp. Pälloga

15.03 traditsioonilise emakeele nädala puhul lasteaia "Sinilille" rühma raamatukogutund

15.03 lasteaia "Pääsusilma" rühma raamatukogutund

16.03 lasteaia "Nurmenuku" rühma raamatukogutund

17.03 lasteaia "Päevalillede" rühma raamatukogutund

Raamatukogupäevad 20-31. oktoober 2017

raamatunäitus LEELO TUNGAL - 70 

iga-aastane raamatunäitus Aruküla mõisas Kalju Lepiku luulevõistluse ajal

24.10  külastas raamatukogu lasteaiarühm  Sinililled 

27.10  kell 10.00 lasteaiarühm Päevalilled

27.10  kell 11.00 lasteaiarühm Nurmenukud

Ly Vihtol korraldas  jaanuar-veebruar 2017.a. Järvamaa muuseumi näituse "Aino Bach ja Koeru"

5.01 raamatuklubi liikmete kokkusaamine kohvilauas, raamatuklubi tegevuse kokkuvõtted, plaanid, luulelugemine, vestlusring

15.02 kirjandusõhtu "Loetud raamatute tutvustamine klubikaaslastele"

20.10  stendil lühiuurimus "Raamatukogud külades ja Koerus"

28.10 Koeru endiste ja praeguste raamatukoguhoidjate kokkusaamine Koerus

laenurusosakonna raamatu väljapanekute tegemine

raamatuklubi juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja kroonika koostamine

raamatukogu eelarvete ja aruannete tegemine, haruraamatukogude töö juhtimine jm

 

2018.a. Koeru Raamatukogu üritused

jaanuar-november 2018 lastele raamatuväljapanekuid 8,  raamatunäitusi 1

                                    täiskasvanutele raamatuväljapanekuid 16, raamatunäitusi 2

                                    ettelugemisi ja vestlusi lasteaia rühmadele 6

                                    algkooli õpilastele 4

13.04 raamatukogu tutvustamine Ukraina noortele

26.10  endiste ja praegu töötavate raamatukoguhoidjate kokkusaamine Ervital

9. 11  kohtumine luuletajatega Triin Soomets, Mihkel Kaevats, Kalju Kruusa ja

Jelena Skulskaja